AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT
 
Darrera actualització: 25 de maig de 2018.
 
En compliment d'allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGDP) i a la normativa espanyola vigent, s'informa que el responsable del tractament de les dades personals dels usuaris d'aquesta pàgina és Vivers Queralt SL, amb seu al c/Enric Granados, 18 · 43530 Alcanar, Tarragona (Espanya) i CIF B43596915.
 
Tot i que de moment aquesta pàgina web no està dissenyada ni programada per recollir cap mena de dada personal dels seus usuaris, tota la informació de caràcter personal que pugui arribar a Vivers Queralt serà tractada d'acord amb les exigències establertes per la llei, i s'aplicaran les mesures de seguretat pertinents, tant tècniques com organitzatives, que garanteixin la seva confidencialitat. El delegat de protecció de dades és el resposable que vetlla pel compliment dil·ligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Se'l pot contactar a l'adreça postal de Vivers Queralt o a través de l'adreça electrònica info@viversqueralt.com.
 
Arribat el moment, tots els usuaris poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud per escrit signada i tramesa a info@viversqueralt.com.
 
En fer ús de www.viversqueralt.com, l'usuari mostra la seva conformitat amb les clàusules descrites en aquesta Política de Privacitat.
 
RECOLLIDA I ÚS D'INFORMACIÓ
www.viversqueralt.com no sol·licita a l'usuari, en cap moment ni apartat de la web, que faciliti cap mena de dada personal.
 
LOG DATA
Log data és informació que el navegador envia cada vegada que un usuario visita una web. Aquestes dades poden incloure informació com l'adreça del protocol d'internet de l'ordinador (IP), tipus de navegador, versió del navegador, pàgines de la web visitades, l'hora i la data de la visita, el temps transcorregut visitant aquestes pàgines i altres estadístiques. Fins a aquest moment, aquesta pàgina web no està dissenyada ni programada per generar cap mena de log data.
 
COMUNICACIONS
Fins a aquest moment, aquesta pàgina web no està dissenyada ni programada per recollir dades de caràcter personal que permetin establir cap mena de contacte amb els seus usuaris ni fer-los arribar per cap via newsletters, materials promocionals o publicitaris o altra informació que pugui contribuir a millorar l'experiència global de l'usuari. En el futur, si aquesta pàgina web s'adapta per incloure aquestes funcionalitats, aquesta Política de Privacitat serà actualitzada i els usuaris sempre podran sol·licitar la seva exclusió de qualsevol llista de corrou que pogués generar-se.
 
Aquesta pàgina web no comparteix informació amb tercers, excepte aquella necessària pel funcionament normal de la pàgina web (p. ex. Google Analytics, encara no implementada) i la que pugui obtenir-se a partir de l'ús de cookies (veure apartat específic més avall).
 
CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT
Aquesta Política de Privacitat està en vigor des del 25 de maig de 2018 i així romandrà excepte per canvis que es produeixin en disposicions futures, les quals entraran en efecte immediatament després de ser incorporades a aquesta pàgina. Vivers Queralt es reserva el dret d'actualitzar o modificar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment i recomana als seus usuaris que la revisin periòdicament. L'ús continuat del servei després que s'hagi aplicat qualsevol modificació a aquesta Política de Privacitat i hagi estat recollida en aquesta pàgina constituirà el reconeixement per part de l'usuari de tals modificacions i la seva acceptació a regir-se per la nova Política de Privacitat. Si es produeix qualsevol canvi en aquesta Política de Privacitat, es notificarà a tots els usuaris afegint un anunci prominent i perfectament visible a la pàgina d'inici d'aquesta pàgina web.
 
RGPD - REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES PESONALS
Tal com es declara al principi d'aquesta Política de Privacitat, Vivers Queralt s'adhereix a les actualitzacions expressades en el nou Reglament de Protecció de Dades Personals de la Unió Europea. Aquesta Política de Privacitat pretén reflectir la transparència exigida per la citada Llei.
 
COM S'EMMAGATZEMA I PROTEGEIX AQUESTA INFORMACIÓ PERSONAL?
De moment, Vivers Queralt no recull informació personal dels seus usuaris a través d'aquesta pàgina web. No existeix una base de dades com a tal.
 
CONTACTE
Si un usuari té qualsevol dubte o pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, sisplau contacti amb Vivers Queralt a info@viversqueralt.com. Totes les consultes, sol·licituds i reclamacions seran ateses i respostes dins d'un termini convenient de trenta (30) dies.
 
 
 
POLÍTICA DE COOKIES
 
Vivers Queralt (www.viversqueralt.com) fa servir cookies.
 
Les cookies són arxius amb petites quantitats de dades que poden incloure un identificador anònim únic. Les cookies s'envien al navegador de l'usuari des d'una pàgina web i es guarden en el disc dur de l'ordinador de l'usuari. Com moltes altres pàgines web, www.viversqueralt.com fa servir cookies per recollir informació. Els usuaris poden configurar el seu navegador per rebutjar totes les cookies o per indicar quan s'envia una cookie. No obstant, si els usuaris no accepten cookies és probable que no puguin veure/usar correctament alguna part de la pàgina web.
 
TIPUS DE COOKIES
Quan es tanca el navegador, les cookies de sessió s'esborren de l'ordinador. Tanmateix, les cookies persistents romanen guardades a l'ordinador fins que són esborrades o bé fins que arriba la seva data de caducitat.
 
COOKIES UTILITZADES EN AQUESTA PÀGINA WEB

facebook.com Caché. Emmagatzematge local.
fbcdn.com Caché.
fonts.googleapis.com Caché.
google.com Caché.
gstatic.com Caché.
khm0.googleapis.com Caché.
khm1.googleapis.com Caché.
maps.googleapis.com Caché.
viversqueralt.com Caché.
youtube-nocookie.com Caché. Emmagatzematge local.
ytimg.com Caché.

Sota cap concepte i en cap circumstància www.viversqueralt.com utilitza cookies que puguin incloure informació personal.
 
COM REBUTJAR COOKIES
Internet Explorer permet a l'usuari rebutjar les cookies a: Eines > Opcions d'internet > Privacitat > Bloquejar totes les cookies.
Firefox permet a l'usuari modificar la configuració de cookies a: Eines > Opcions > Privacitat.
Chrome mostra els paràmetres de seguretat a: Preferències > Opcions avançades > Privacitat.
 
SEGURETAT
La seguretat de la informació personal dels usuaris és important per Vivers Queralt, però cap mètode de transmissió a través d'internet, o mètode d'emmagatzematge electrònic, és segur al 100%. Tot i que Vivers Queralt posa tot el seu interès i esforç a utilitzar sistemes de protecció d'informació personal dels seus usuaris comercialment acceptables, no pot garantir-se la seguretat absoluta.